søndag, mars 04, 2007

No vil æ færra t mexico.
Den siste tida har jeg funnet ut at geologi er et farlig fag å studere. Som kjent krever studier en hvis konsentrasjon og en motivasjon for å kunne gjennomføres, men dette ser det ut til at forfattere av geologibøker tar liten hensyn til. For mine bøker er nemlig stappet av de mest fantastiske naturbilder fra alle verdens hjørner. Dette vekker selvsagt oppdagelsestrangen til en fremtidig geolog og tankene flyr forbi det meste av pensum og graver seg ned i en voldsom komme- seg- til- et- annet- sted trang. Ikke nødvendigvis fordi livet er kjipt og uutholdelelig her i hovedstaden. Vi har jo tross alt marka som ruver i det blå som det voldsomme naturverket det er. Midt på side 549 blandt ”svakheten med klimamodeller” finnes det nå en liste over 10 reisemål jeg ønsker å foreta i min fremtid.


Look at this my friend! Nepal, står på lista.